เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชำนาญ ทองแดง

  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

  0818879639

 • นางประกาย มาภัย

  รองนายก

  0871948157

 • นายวัฒนา เรืองฤทธิ์

  รองนายก

  0917585545

 • นายเอกสิทธิ์ มั่นเจริญ

  เลขานุการนายก อบต.

  09664094180.13s. 0.25MB