นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 12,201 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชำนาญ ทองแดง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

  0818879639

 • นางประกาย มาภัย

  รองนายก

  0871948157

 • นายวัฒนา เรืองฤทธิ์

  รองนายก

  0917585545

 • นางสาวสุดสาคร สีเสน

  เลขานุการนายก อบต.

  0616614249

เปลี่ยนภาษา