เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดฝายน้ำล้นและบริเวณถนนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายเลียบคลองปากเตลิด - หนองไซ หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB