เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการคุณภาพอากาศ

แชร์

     อบต.สระแก้ว ได้มีการจัดโครงการปลูกป่า และกิจกรรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงาน นักเรียน เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง และการเผาป่าในพื้นที่การเกษตร ว่ามีผลเสียอย่างไร และรู้จักวิธีรักษาคุณภาพอากาศกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB