เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ส่งเสริมการผลิต การบริโภค

แชร์

อบต.สระแก้ว ได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน ทำกล้วยอบเนย เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มทำเห็ด , กลุ่มปลูกตะไคร้

และยังได้เข้าร่วมจัดทำ mou กับหน่วยงานที่เข้าโครงการกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB