เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ตำบลสระแก้ว

แชร์

อบต.สระแก้วได้จัดโครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านวังไลย์ ต.สระแก้ว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB