นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 12,172 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แชร์  
28 ต.ค. 62โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ตำบลสระแก้ว แชร์  
2 ก.ค. 62ส่งเสริมการผลิต การบริโภค แชร์  
28 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการคุณภาพอากาศ แชร์  
28 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แชร์  
26 มิ.ย. 62สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน แชร์  
26 มิ.ย. 62ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
25 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
21 มิ.ย. 62จัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" แชร์  
20 มิ.ย. 62การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
5 พ.ย. 61โครงการประชาคม ประจำปี 2561 แชร์  
26 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ประจำปี 2561 แชร์  
21 ธ.ค. 60ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา