เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ7810 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ตำบลสระแก้ว9828 ต.ค. 62
ส่งเสริมการผลิต การบริโภค1222 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการคุณภาพอากาศ26228 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง9628 มิ.ย. 62
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)10826 มิ.ย. 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน8126 มิ.ย. 62
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์7326 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร8525 มิ.ย. 62
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ของ อบต.สระแก้ว19025 มิ.ย. 62
จัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"10221 มิ.ย. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8620 มิ.ย. 62
โครงการประชาคม ประจำปี 256111345 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ประจำปี 256114526 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก23921 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB