เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชำนาญ ทองแดง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

  0818879639

 • นางประกาย มาภัย

  รองนายก

  0871948157

 • นายวัฒนา เรืองฤทธิ์

  รองนายก

  0917585545

 • นางสาวสุดสาคร สีเสน

  เลขานุการนายก อบต.0.01s. 0.50MB