นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 235 คน

เยี่ยมชม 12,223 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 62ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม แชร์  
26 มิ.ย. 62คู่มือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา