นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 359 คน

เยี่ยมชม 12,215 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-01 สายบ้านเขาพลวง-บ้านตากฟ้า จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-01 สายบ้านเขาพลวง-บ้านตากฟ้า จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายบ้านสระแก้ว-โปร่งสะท้อน จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภ แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซับมะปรางค์) หมู่ที่1 กว้าง4 เมตร ยาว 1,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,612 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึ แชร์  
7 เม.ย. 63ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังเพชรบูรณ์ แชร์  
20 ม.ค. 63ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนและคนพิการ ตำบลสระแก้ว แชร์  
28 ต.ค. 62ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
15 ต.ค. 62ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
30 ก.ค. 62ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
30 ก.ค. 62ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วง กม.0+600 - กม.1+005 ) ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
10 มิ.ย. 62โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายสระแก้ว - โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
2 พ.ย. 61โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว แชร์  
22 ต.ค. 61โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว แชร์  
19 ต.ค. 61โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว แชร์  
19 ต.ค. 61โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว แชร์  
19 ต.ค. 61โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดไร่นายบุญทัน หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว แชร์  
12 ต.ค. 61การจัดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ต.ค. 61โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว แชร์  
9 ต.ค. 61โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 60 รายการ
เปลี่ยนภาษา