เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน พฤษภาคม 2563401 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน เมษายน 2563375 พ.ค. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังเพชรบูรณ์317 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน มีนาคม 2563337 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 25633817 มี.ค. 63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน มกราคม 25631812 ก.พ. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์2820 ม.ค. 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนและคนพิการ ตำบลสระแก้ว82 ธ.ค. 62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 รอบเดือน พฤศจิกายน 2562202 พ.ย. 62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอเดือน ตุลาคม 2562162 พ.ย. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์2128 ต.ค. 62
ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25636215 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางยางพาราแอสฟัสล์ติกคอนกรีต พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วงกม.0+600 - กม.1+005) 1530 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621430 ก.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7830 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วง กม.0+600 - กม.1+005 ) ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7230 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายสระแก้ว - โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์6310 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายสระแก้ว-โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621824 เม.ย. 62
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว692 พ.ย. 61
โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว652 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB