เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน พฤษภาคม 2563101 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน เมษายน 256365 พ.ค. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังเพชรบูรณ์67 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน มีนาคม 256357 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563817 มี.ค. 63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน มกราคม 2563712 ก.พ. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์920 ม.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 รอบเดือน พฤศจิกายน 2562102 พ.ย. 62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอเดือน ตุลาคม 256262 พ.ย. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์828 ต.ค. 62
ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25633615 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางยางพาราแอสฟัสล์ติกคอนกรีต พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วงกม.0+600 - กม.1+005) 430 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562430 ก.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6330 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วง กม.0+600 - กม.1+005 ) ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5430 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายสระแก้ว - โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์4110 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายสระแก้ว-โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562524 เม.ย. 62
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว442 พ.ย. 61
โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว482 พ.ย. 61
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว3122 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB