เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางยางพาราแอสฟัสล์ติกคอนกรีต พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วงกม.0+600 - กม.1+005) 3030 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623030 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายสระแก้ว-โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623324 เม.ย. 62
โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว812 พ.ย. 61
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว6322 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้านนางศรีนวล ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง11531 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับไทร - เขาพลวง หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร12531 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร (เฉพาะจุดที่เสียหาย) ถนนสายซับบอน - เขาพลวง จุดเริ่มต้น กม.2 ตำบลสระแก้ว12731 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บริเวณประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาพลวง11218 ม.ค. 60
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (คสล.) บริเวณบ้านนายตุ้ม หมู่ที่ 7 บ้านข่อนนอก1071 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลวง - บ้านซับไทร หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร1081 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 6 บ้านกลาง1091 ธ.ค. 59
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข1041 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601140 3
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB