เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน พฤษภาคม 2563221 มิ.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน เมษายน 2563205 พ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน มีนาคม 2563147 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 25632117 มี.ค. 63
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน มกราคม 25631412 ก.พ. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 รอบเดือน พฤศจิกายน 2562182 พ.ย. 62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอเดือน ตุลาคม 2562142 พ.ย. 62
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดไร่นายบุญทัน หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว3819 ต.ค. 61
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562399 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB