นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 12,138 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 62ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางยางพาราแอสฟัสล์ติกคอนกรีต พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วงกม.0+600 - กม.1+005)  แชร์  
30 ก.ค. 62ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
24 เม.ย. 62ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฬัลท์ติกคอนกรีต สายสระแก้ว-โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
2 พ.ย. 61โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว แชร์  
22 ต.ค. 61โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้านนางศรีนวล ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับไทร - เขาพลวง หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร (เฉพาะจุดที่เสียหาย) ถนนสายซับบอน - เขาพลวง จุดเริ่มต้น กม.2 ตำบลสระแก้ว แชร์  
18 ม.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บริเวณประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาพลวง แชร์  
1 ธ.ค. 59ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (คสล.) บริเวณบ้านนายตุ้ม หมู่ที่ 7 บ้านข่อนนอก แชร์  
1 ธ.ค. 59ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลวง - บ้านซับไทร หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร แชร์  
1 ธ.ค. 59ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 6 บ้านกลาง แชร์  
1 ธ.ค. 59ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข แชร์  
0 3ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา