เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลสระแก้วแยกออกจากตำบลกันจุ เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านวังไลย์หมู่ที่ 2 บ้านเขาพลวงหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว
หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุขหมู่ที่ 5 บ้านซับไทรหมู่ที่ 6 บ้านกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอกหมู่ที่ 8 บ้านป่ายางหมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน0.02s. 0.50MB